Hiện nay Sở đã đăng tải tài liệu hướng dẫn về Cơ sở dữ liệu toàn ngành trên hệ thống website và gửi thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống vào email của các đơn vị trường THPT, TT GDNN-GDTX đối với các phòng GDĐT để nhận thông tin tài khoản vui lòng liên hệ đ/c Trường, điện thoại: 0912168468, email: vuxuantruong@haiduong.edu.vn.

Đăng bởi: vuxuantruong