Nhân viên của Panasonic Risupia Việt Nam hướng dẫn đăng ký và phát thẻ từ cho các bạn học sinh

Đến với Panasonic Risupia Việt Nam trong thời gian 1 giờ 30 phút, học sinh được trải nghiệm qua các nội dung trưng bày, tham gia chương trình lớp học môi trường, chương trình khoa học thực nghiệm…là địa chỉ tham quan hữu ích cho các em học sinh. Panasonic Risupia Việt Nam phục vụ các học sinh đến tham qua miễn phí, các trường có nhu cầu tổ chức cho học sinh tham quan xin liên hệ Trung tâm theo địa chỉ trên.